Predstavljanje
DELATNOST PREDUZEĆA
  1. Proizvodnja ejektora od različitih materijala za sve namene;
  2. Ugradnja ejektora u postrojenja i njihovo puštanje u rad;
  3. Izrada konstruktivne tehničke dokumentacije procesne opreme;
  4. Izrada idejnih i glavnih projekata procesnih postrojenja i drugih industrijskih sistema.

Pogledajte delatnost preduzeća u oblasti proizvodnje i primene ejektora.

O EJKTORIMA

Ejektori, injektori, deduktori, mlazne pumpe itd. su uređaji koji uz pomoć energije jednog radnog fluida - pogonski fluid, usisavaju, mešaju se sa njim i potiskuju drugi radni (usisavani, gonjeni) fluid tačno određenim, projektnim zadatkom zadatim pritiskom.

Pogonski fluid koji se koristi za rad ejektora - injektora može biti gas, para ili tečnost ili emulzije odnosno suspenzije.

Gonjeni fluid može biti gas, para ili tečnost odnosno njihove emulzije ili suspenzije.

Ejektori mogu da rade u svim mogućim kombinacijama pogonskih i gonjenih fluida.

Koriste se u oblasti niskih i visokih pritisaka
(niži od 1 mbar i viši od nekoliko desetina pa i stotina bar-a).

Protoci kroz ejektore mogu biti od nekoliko litara pa do više stotina kubnih metara na čas.

Mogu se izrađivati od različitih materijala: metala, nemetala, plastičnih masa, stakla, teflona itd.

Mogu se izrađivati sa svim mogućim načinima vezivanja za cevovode: prirubnice, holenderi, navojne veze, zavarivanje, lemljenje, lepljenje itd.

Na instalacije se mogu postaviti u svim položajima kako u horizontalni tako i u vertikalni, te bilo koji kos položaj.

Montaža im je jednostavna i brza, a s obzirom da nemaju pokretne delove ne zahtevaju održavanje, a vek trajanja im je vrlo dug.


Copyright © 2005-2010 All rights reserved.
Pitanja i problemi u vezi rada ovog sajta mogu se uputiti na adresu
Poslednja izmena: 04-Mar-2010