Ejektoinženjering d.o.o

Ejektoinženjering d.o.o

  • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

  • Manje dimenzije za više energije.

Delatnosti Ejektoinženjeringa

Proizvodnja ejektora od različitih materijala za sve namene.
Ugradnja ejektora u postrojenja i njihovo puštanje u rad.
Izrada konstruktivne tehničke dokumentacije procesne opreme.
Izrada idejnih i glavnih projekata procesnih postrojenja i drugih industrijskih sistema.

Pročitaj Još

EJEKTORI imaju široku primenu u mnogim oblastima. U poslednjih nekoliko godina u svetu, a i našoj zemlji (sopstveni patenti) registrovano je više patenata u kojima su data nova orginalna rešenja, a u mnogim su uprošćeni i pojednostavljeni postojeći tehnološki procesi.

Top