Ejektoinženjering d.o.o

 • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

 • Manje dimenzije za više energije.

Delatnosti Ejektoinženjeringa

Proizvodnja ejektora od različitih materijala za sve namene. Ugradnja ejektora u postrojenja i njihovo puštanje u rad. Izrada konstruktivne tehničke dokumentacije procesne opreme. Izrada idejnih i glavnih projekata procesnih postrojenja i drugih industrijskih sistema.

Pročitaj Još

EJEKTORI imaju široku primenu u mnogim oblastima. U poslednjih nekoliko godina u svetu, a i našoj zemlji (sopstveni patenti) registrovano je više patenata u kojima su data nova orginalna rešenja, a u mnogim su uprošćeni i pojednostavljeni postojeći tehnološki procesi.
 • Iz podzemnih toplih voda u ejektorskim postrojenjima Destilovana voda dobija se destilacijom (zagrevanjem kuvanjem, isparavanjem i kondezacijom) iz površinskih, vodovodnih ili bunarskih voda. U destilovanoj vodi nema rastvorenih minerala i drugih stranih primesa, pa se kao hemijski i mehanički najčistija voda upotrebljava u prehrambenim, farmaceutskim i u mnogim drugim hemijskim procesima, koji zahtevaju čistu vodu. […]

  Datum: 1/11/2015
 • Ejektori nalaze široku primenu u procesima mešanja tečnosti i gasova, u oblasti hemijiskih tehnologija i mnogim drugim granama tehnike. Sva ejektorska mešanja gasova i tečnosti mogu da se podele u dve grupe. U prvu grupu: spadaju ejektori od kojih se zahteva usisavanje što veće količine gasa po jedinici protoka tečnosti, pri čemu je rastvaranje gasa […]

  Datum: 1/11/2015
 • Hidrogenizacija je jedna od najviše primenjivanih procesa u organskoj sintezi, a u industrijskoj primeni je najčešći način izvođenja reakcija. Molekul vodonika može brže ući u reakciju sa više funkcionalnih grupa, od bilo kojeg drugog molekula. Hidrogenizacija je u upoređenju sa alternativnim metodama za izvođenje redukcije najekonomičnija. Posmatrajući opšte trendove u tehnologiji hidrogenizacije može se ustanoviti […]

  Datum: 1/11/2015
 • Ejektorske vakuum pumpe dele se na: Ejektorske parne vakuum pumpe (para–isparenja i gasovi) Ejektorske hidro vakuum pumpe (tečnost–isparenja i gasovi) Ejektorske gasne vakuum pumpe (komprimovani vazduh–isparenja i gasovi) Ejektorske vakuum pumpe imaju široku primenu u mnogim oblastima tehnike u kojima se procesi odvijaju pod pritiscima nižim od atmosferskog. Kapacitet pumpi i visina vakuuma mogu se […]

  Datum: 1/11/2015
Top