Ejektoinženjering d.o.o

  • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

  • Manje dimenzije za više energije.

Osnivanje

Preduzeće EJEKTOINŽENJERING je osnovano 1990. godine u Beogradu. Sedište preduzeća je u ulici Vojvode Stepe br. 139 u Beogradu.

Delatnost

Preduzeće se od svog osnivanja prvenstveno bavi konstruisanjem i proizvodnjom ejektora za sve namene, kao i projektovanjem postrojenja u kojima se koriste ejektori, te konstruisanjem prateće opreme.

Osim toga, EJEKTOINŽENJERING se bavi projektovanjem i konstruisanjem raznih instalacija u procesnoj, hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji kao i u energetici, rudarstvu, poljoprivredi, obradi metala i nemetala, proizvodnji celuloze i papira itd.

Preduzeće se bavi i:
1) montažom proizvedene opreme;
2) kompletnim inženjeringom po sistemu “ključ u ruke”;
3) izradom projektne i konstruktivne dokumentacije za posude pod pritiskom, rezervoare, cevovode itd.;
4) svim vrstama poslova iz oblasti investicione izgradnje.

O Zaposlenima

Prof. dr Aleksandar Petrović, dipl. inž. maš.
Rođen 1962. god. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1986. god., a doktorirao na istom fakultetu 2000. god. sa temom “Određivanje napona u cilindričnim omotačima posuda pod pritiskom izazvanih lokalnim opterećenjima”. Redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za procesnu tehniku.

 

Andrija Petrović M. Sc. maš. inž., M. Ekon
Rođen 1991. god. Osnovne i master studije završio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2015. godine. Osnovne i master studije na Fakultetu za Poslovnu ekonomiju Univerziteta Singidunum završio 2014. odnosno 2016. godine. Trenutno student druge godine doktorskih studija na Mašinskom fakultetu i druge godine doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

Stalni saradnici

 

Snežana Filipović dipl. ekon.
Rođena 1970. god. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1994. god.

 

Vesna Petrović inž. informatike.
Rođena 1964. god. Završila višu školu za primenjenu informatiku u Beogradu.

 

Osnivač

Dr Ljubomir Petrović, dipl. inž. maš.
Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1960. god., a doktorirao na istom fakultetu 1981. god. sa temom “Teorijsko određivanje optimalnih strujnih i geometrijskih parametara ejektora”.

Saradnja sa drugim preduzećima

Naše preduzeće neguje saradnju sa mnogim drugim preduzećima.

Uspešna saradnja se ostvaruje kako sa dobavljačima opreme i materijala što se vidi kroz dugogodišnju saradnju sa istim, tako i sa preduzećima u koja smo ugradili naše ejektore i drugu opremu.

O nivou i kvalitetu saradnje se najbolje može videti kroz listu referenci jer su pojedina preduzeće višegodišnji korisnici naših ejektora i to za različite namene.


Top