Ejektoinženjering d.o.o

  • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

  • Manje dimenzije za više energije.

Primena ejektora u posebnim oblastima

  • PRIMENA EJEKTORA ZA AERACIJU RIBNJAKA;
  • PRIMENA EJEKTORA ZA UŠTEDU ENERGIJE U ENERGANAMA;
  • PRIMENA EJEKTORA ZA CRPLJENJE VODE IZ BUNARA;
  • PROMENA KARAKTERISTIKA CENTRIFUGALNIH PUMPI;
  • PRIMENA EJEKTORA ZA PROIZVODNJU VAKUUMA;
  • EJEKTORI KAO TOPLOTNE PUMPE;
  • PRANJE GASOVA;
  • PODVODNO ČIŠĆENJE ZATVORENIH KANALIZACIONIH SISTEMA BRANA, USTAVA, JEZERA, REKA, KANALA itd.
Tip-Naziv Usisavani Fluid Pogonski Fluid Upotreba
EJEKTORSKI PUMPE Tečnost, para, gas (vazduh) Tečnosti, para, gasovi (vazduh) Izvlačenje i transport, čistih i prljavih, tečnosti sa velikih dubina H>500m
EJEKTORSKI MEŠAČI Tečnosti,emulzija i suspenzija Tečnosti,emulzija i suspenzija Vrlo brzo mešanje i potpuna homogenizacija svih vrsta tečnosti
EJEKTORSKI GREJAČI Para ili topla tecnost Hladne tečnosti, para Brzo i ravnomerno zagrevanje tečnosti uz 100% iskorišcenje toplote
EJEKTORSKI RASHLADJIVAČI Tecnost, para, gas (vazduh) Para, gasovi (vazduh) Brzo i ravnomerno hladjenje: tečnosti, kašastih, testastih materijala, voća, povrća
EJEKTORSKI VENTILATORI Gas, para, tecnost Gasovi (vazduh), isparenja Odstranjivanje zagađenih, zapaljivih, eksplozivnih i kiselih gasova i para, agresivnnih gasova
EJEKTORSKI KOMPRESORI Gas, para, tecnost Gasovi, para Kompresija gasova, para i otpalih izrađenih para
EJEKTORSKI HIDROTRANSPORT Tečnost Suspenzija Transport, šljunka, peska, pepela, i drugo zrnastog i praškastog materijala
EJEKTORSKI PNEUMATSKI TRANSPORT Gas Rastresiti, zrnasti i praškasti materijal Transport svih vrsta zrnastih i praškastih materijala
EJEKTORSKE TOPLOTNE PUMPE Para, tečnost Para, isparenja Dobijanje toplotne energije iz otpalih toplih i termanlih tečnosti
EJEKTORSKE VAKUUM PUMPE Tečnost, para, gas Gasovi, para, isparenja Vakuumiranje sudova, reaktora i uređaja apsolutnog pritiska manjeg od 1mbar
EJEKTORSKI HIDROGENIZATOR Tečnost Gasovi Izvođenje heterogene katalitičke hidrogenizacije
EJEKTORSKI APSORBERI Tečnost Gasovi Apsorpcija gasova
EJEKTORSKI AERATORI Tečnost, gas Gasovi (vazduh) Aeracija pitkih bunaraskih voda, otpalih zagađenih voda, ribnjaka i dr.
EJEKTORI ZA LABORATORISKE I POSEBNE NAMENE Svi fluidi Svi fluidi Obavljanje mnogih laboratorijskih operacija, izvođenje reakcija i dr.
EJEKTORI SA PROMENLJIVOM MLAZNICOM Para, gas tečnost Para, gasovi, tečnosti Kontinualna regulacija, protoka, temperature i pritiska (ušteda energije)
Top