Ejektoinženjering d.o.o

 • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

 • Manje dimenzije za više energije.

Podaci potrebni za naručivanje

  Gde su:

 • Q1, Q2 i Q3 – zapreminski protoci u (m³/s) ili (m³/h),
 • ρ1, ρ2, ρ3 – gustine u (kg/m3),
 • p1, p2 i p3 – pritisci u (bar), preporučljivo u (bar aps).

Indeksi:

 • pogonski fluid na ulazu u ejektor,
 • usisavani fluid na ulazu u ejektor,
 • mešavina pogonskog fluida i usisavanog fluida na izlazu iz ejektora.

Pri naručivanju ejektora treba navesti sledeće podatke:

 • Gustine ρ1 i ρ2 – u (kg/m³).
 • Masene protoke m1 i m2 ili bar jedan od njih u kg/s ili zapreminske protoke Q1 i Q2 ili bar jedan od njih u m³/s.
 • Od tri pritiska p1, p2 i p3 dva moraju biti zadata u bar ili baraps.
 • Ako su zadata sva tri pritiska onda se može zadati samo jedan maseni ili zapreminski protok.
 • Umesto masenih protoka mogu se zadati zapreminski protoci.

Dimenzije ejektora prema maksimalnom protoku

Veličina Maksimalni protok Priključci DN Dimenzije (mm)
- Q3 (kg/h) A B C a b c
1 1200 20 20 20 40 80 150
2 3500 25 20 32 60 85 370
3 6000 32 25 40 65 100 350
4 12000 40 32 50 70 115 410
5 24000 50 40 65 80 125 480
6 32000 65 40 65 80 125 480
7 40000 65 50 80 80 125 530
8 70000 80 65 100 115 135 730
9 100000 100 80 125 150 165 950

Forma

Izaberite parametre i pošaljite nam ih, a mi ćemo vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti da li smo u mogućnosti da izradimo ejektor prema vašim potrebama. Popunite sledeća polja. Nije neophodno da unesete sve parametre, već samo onako kako je objašnjeno iznad. Molimo vas da popunite vaše podatke kako bismo bili u mogućnosti da vas kontaktiramo. Svi vaši podaci će se čuvati na bezbednom mestu i neće biti upotrebljavani u druge svrhe osim za našu informaciju o vama.

  Top