Ejektoinženjering d.o.o

  • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

  • Manje dimenzije za više energije.

Ejektorske pumpe se koriste za usisavanje (crpljenje), potiskivanje i transport svih vrsta tečnosti, emulzija i suspenzija. Crpljene i usisavane tečnosti mogu sadržavati gasove (vazduh, metan, ugljendioksid i dr.) i nerastvorene čvrste zrnaste i komadaste materijale različitog porekla i različitih veličina. Upotrebljavaju se za obavljanje niza različitih operacija u mnogim oblastima (industriji, građevinarstvu, vodoprivredi, rudarstvu i […]

Pročitaj Još

Jedan od najbitnijih zadataka centrifugalnih pumpi je da rade u širokim granicama pritiska i protoka. Regulacija pritiska i protoka vrši se samo u oblasti definisanih Q – H krivima pumpe. Klasičan način izmene radnih tački centrifugalnih pumpi ostvaruje se prigušivanjem. Prigušivanje se takođe koristi i za zaštitu pumpi od preopterećenja koja mogu nastati kada pumpe […]

Pročitaj Još

Ejektorski mešači koriste se za međusobno mešanje tečnosti, emulzija i suspenzija različitih fizičkih i hemijskih sastava. U zavisnosti od fluida koji se mešaju mogu se podeliti na: Ejektorske hidro mešače (tečnost-tečnost) Ejektorske gasne hidro mešače (gas-tečnost) Ejektorske parne hidro mešače (para-tečnost) Ejektorski mešači mogu se upotrebiti i za mešanje gasova i para (detaljnije podatke vidi […]

Pročitaj Još

Ejektorski parni grejač (para–tečnost) Ejektorski hidro grejači (tečnost–tečnost) Ejektorski grejači se upotrebljavaju za brzo i efikasno grejanje, uz 100% iskorišćenja uložene toplotne energije. Ejektorski grejači za pogon koriste energiju ulaznih fluida. Fluid sa većim ulaznim pritiskom naziva se pogonski fluid, a fluid sa manjim ulaznom pritiskom naziva se usisavani fluid. Princip rada: Pogonski fluid pri […]

Pročitaj Još

Hlađenje u vakuumu: Razvoj tehnike hlađenja u vakuumu naglo raste. Tečnosti, emulzije i suspenzije hlade se same od sebe, bez korišćenja drugih rashladnih sredstava. Jedan od načina brzog hlađenja u vakuumu postiže se ejektorskim rashladnim uređajima, odnosno ejektorskim vakuum pumpama. U ejektorskim rashladnim uređajima obezbeđenje vakuuma postiže se pomoću ejektora, u kojem se kao pogonski […]

Pročitaj Još

U zavisnosti od pogonskog fluida ejektorski ventilatori se dele na: Ejektorske-gasne ventilatore (gas-gasovi) Ejektorske-parne ventilatore (para-gasovi) Ejektorske-hidro ventilatore (tečnost-gasovi) Svi ejektorski ventilatori za pogon koriste energiju ulaznih fluida i to: gas (najčešće vazduh), tečnost (najčešće vodu) i paru (najčešće vodenu paru). Princip rada svih ejektora je da se pritisna energija pogonskog fluida, prolaskom kroz mlaznicu […]

Pročitaj Još

U zavisnosti od vrste pogonskog fluida ejektorski kompresori se dele na: Ejektorske hidro kompresore Ejektorske gasne kompresore Ejektorske parne kompresore Princip rada: Svi ejektorski kompresori rade po principu da visoku pritisnu energiju pogomskog fluida koriste za usisavanje i komprimovanje usisanih gasova. Pritisak mešavine fluida na izlazu iz ejektora zavisan je od ulaznih pritisaka pogonskog i […]

Pročitaj Još

Hidro-transportom se naziva transport hidro-smeše koja se sastoji od tečnosti (najčešće vode) i sitnih čvrstih nerastvorljivih čestica. Za obavljanje transporta hidro-smeše pored ostalih uređaja koriste se i ejektori. Ejektori se mogu upotrebiti za transport rastresitog čvrstog materijala, čija veličina čestica može biti i veća od 25 mm. Upotrebljavaju se za protoke do nekoliko 100 m3/h, […]

Pročitaj Još

Pod pneumatskim transportom podrazumeva se transport praškastih i zrnastih materijala sa vazduhom ili nekim drugim gasom. Za obavljanje pneumatskog transporta, uz ostale uređaje, upotrebljavaju se i ejektori. Pored transporta praškastih, zrnastih i drugih rastresitih materijala ejektorski pneumatski transport može da se upotrebi i za transport tečnosti. Usisavani fluidi praškasti, zrnasti ili drugi rastresiti materijal mogu […]

Pročitaj Još

Ejektorske topltne pumpe po svojoj konstrukciji i načinu rada predstavljaju specifičan tip toplotnih pumpi. Jednostavne su konstrukcije, nemaju pokretne delove, ne koriste rashladne fluide, a kao pogonsko sredstvo upotrebljavaju vodenu paru ili hladnu vodu. Pomoću ovih pumpi moguće je iskoristiti i ponovo u proces vratiti veliki deo toplotne energije, koja se nalazi u otpaloj toploj […]

Pročitaj Još

Ejektorske vakuum pumpe dele se na: Ejektorske parne vakuum pumpe (para–isparenja i gasovi) Ejektorske hidro vakuum pumpe (tečnost–isparenja i gasovi) Ejektorske gasne vakuum pumpe (komprimovani vazduh–isparenja i gasovi) Ejektorske vakuum pumpe imaju široku primenu u mnogim oblastima tehnike u kojima se procesi odvijaju pod pritiscima nižim od atmosferskog. Kapacitet pumpi i visina vakuuma mogu se […]

Pročitaj Još

Hidrogenizacija je jedna od najviše primenjivanih procesa u organskoj sintezi, a u industrijskoj primeni je najčešći način izvođenja reakcija. Molekul vodonika može brže ući u reakciju sa više funkcionalnih grupa, od bilo kojeg drugog molekula. Hidrogenizacija je u upoređenju sa alternativnim metodama za izvođenje redukcije najekonomičnija. Posmatrajući opšte trendove u tehnologiji hidrogenizacije može se ustanoviti […]

Pročitaj Još

Ejektori nalaze široku primenu u procesima mešanja tečnosti i gasova, u oblasti hemijiskih tehnologija i mnogim drugim granama tehnike. Sva ejektorska mešanja gasova i tečnosti mogu da se podele u dve grupe. U prvu grupu: spadaju ejektori od kojih se zahteva usisavanje što veće količine gasa po jedinici protoka tečnosti, pri čemu je rastvaranje gasa […]

Pročitaj Još

Iz podzemnih toplih voda u ejektorskim postrojenjima Destilovana voda dobija se destilacijom (zagrevanjem kuvanjem, isparavanjem i kondezacijom) iz površinskih, vodovodnih ili bunarskih voda. U destilovanoj vodi nema rastvorenih minerala i drugih stranih primesa, pa se kao hemijski i mehanički najčistija voda upotrebljava u prehrambenim, farmaceutskim i u mnogim drugim hemijskim procesima, koji zahtevaju čistu vodu. […]

Pročitaj Još

Zavisno od vrste pogonskog fluida aeratori se dele na: Ejektorske hidro aeratore Ejektorske gasne aeratore U mnogim oblatima tehnike (hemijskoj, procesnoj i prehrambenoj industriji, te rudarstvu vodoprivredi dr.) iz procesa proizvodnje odstanjuje se prljava i zagađena voda, sa primesama nerastvorljivih čvrstih materijala različitog porekla i različitih veličina. Otpadne vode najčešće predstavljaju rastvore gasovitih tečnih i […]

Pročitaj Još

Top